2018-Heute und Gestern 2018-Ausschnitt1 2018-Ausschnitt2 2018-Ausschnitt3 2018-Ausschnitt4 2018-Ausschnitt5 2017-Der Weg-Blick auf die Skulptur-MuseumKamen 2017-Der Weg-Skulptur-DrahtGipsAcrylfarbe-Hoehe ca100cm
2017-Die Tat-Drahtobjekt-Draht WollePapierAcrylfarbe-160x50 2017-Entscheidung-Drahtobjekt- DrahtPapierAcrylfarbe-160x70 2017-Schuld-DrahtPapierAcrylfarbe-70x50 2017-Angst-Papier-Graphit-Acrylfarbe-70x50 Himmelsordnung-Ausschnitt- Instaalation-gr Himmelsordnung-gr Himmel-3-Rauminstallation-2017 Himmel-5-Rauminstallation-2017
Himmel- 4-Rauminstallation-2017 Himmel-1-Rauminstallation-2017 Himmel-Installation-2017 Rauminstallation-2017 2016-Freiheit 03 2016-Freiheit 01 2016-Freiheit 02 2016-Sicht der Dinge 1
2016-Sicht der Dinge 2 2016-Sicht der Dinge 3 2016-Sicht der Dinge 4